Theatercollectief Raf werd in 2015 opgericht met hun eerste productie op TAZ ‘De Meinhof/Medea’. Het Raf onderzoekt hoe het politiek theater vandaag kan schrijven en brengen. De teksten worden beïnvloed door de humoristische en absurde, fantasierijke werelden van Monty Python en Terry Gilliam, Blackadder en Jacques Tati. Humor als geleider om politiek en geschiedenis, discussie en wereldbeelden aan te brengen.

De grote verhalen staan centraal en worden via een minimalistische en gebricoleerde knutselmethode omgezet naar de scène. Grote politieke en maatschappelijke vraagstukken van vandaag worden via metaforen en historische referenties naar voren geschoven. De balans tussen het politieke en het persoonlijke (het grote, maatschappelijke en het kleine individuele) is een terugkerend thema.

Afkorting?

Velen vragen zich af waar de letters Raf voor staan en wij van het Raf gissen er ook in het wilde weg naar, maar hier zijn enkele van onze favoriete mogelijkheden:

-De naam Raf is een afkorting voor Raffinaderij
Een  raffinaderij is een fabriek of installatie waar een grondstof of product  wordt gezuiverd of in zuivere bestanddelen wordt gescheiden. Raffineren kan gebeuren door een scheidingsproces, zoals destillatie,  door een filtratieproces of anderszins, afhankelijk van het product en  de doelstelling van de raffinage.

-De naam Raf is een afgeleidde van de aartsengel Rafaël.
In het Eerste boek van Henoch,  een tekst uit de tweede eeuw voor onze jaartelling, wordt  Rafaël beschreven als ‘een van de heilige engelen die over de geesten  van de mensen gaat’. Rafaël krijgt van God de opdracht  om de demon Azazel  gevangen te zetten ‘en genees de aarde die de engelen verdorven hebben,  en verkondig de genezing van de aarde, opdat zij van pestilentie kunnen  helen’
Zijn feest wordt gevierd op 29 september, waarop ook de eerste officiële vergadering van Theatercollectief Raf plaatsvond.

-De naam Raf is een afkorting voor:

Radicaal Andere Fictie

Rozijnen Abrikozen & Feijoa

Heb jij een idee wat ‘Raf’ betekent? Stuur een gele briefkaart (of een email) naar ons en help ons verder.

Using Format